A www.arkadjatek.hu weboldal Játékszabályzata

1. A játék szervezője

A játék szervezője az ECE Budapest Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a., cégjegyzék száma: 01-09-468972), továbbiakban Szervező.

2. A játékok használata

A www.arkadjatek.hu oldalon elérhető játékokat (Memória és Puzzle játék) a felhasználó regisztrációt követően (az ehhez szükséges adatok megadásával) használhatja.
A felhasználó a regisztrációval elfogadja a Játékszabályzatot és az Adatvédelmi szabályzatot. A regisztráció és a játék ingyenes. Egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes regisztráció esetén a regisztrációkat a Szervező törli.

3. Nyereményakció bemutatása

A nyereményakció leírása:
A nyereményakció időtartama alatt a játékokat teljesítők közül az alábbi játékosok részesülnek díjazásban:
- a Memória játék ranglistájának első 3 helyezettje,
- a Puzzle játék ranglistájának első 3 helyezettje,
- ezen kívül minden játékos, aki teljesíti jelen szabályzat 4. pontjában leírt feltételeket, nyereménysorsoláson is részt vesz.

Nyeremények:

A Szervező a Puzzle, valamint a Memória játékok első három helyezettjét az alábbi nyereményekkel díjazza:
I. helyezett: 10.000 Ft értékű Árkád Szeged vásárlási utalvány
II. helyezett: 5.000 Ft értékű Árkád Szeged vásárlási utalvány
III: helyezett: 3.000 Ft értékű Árkád Szeged vásárlási utalvány

Jelen szabályzat 4. pontjában leírt feltételeknek megfelelő játékosok között a Szervező további 5 db 5.000 Ft értékű Árkád Szeged vásárlási utalványt sorsol ki.

A nyereményakció időtartama:
A nyereményakció 2011. szeptember 9-től 2011. november 27-én éjfélig tart.
A sorsolás és a játékok helyezettjeinek eredményhirdetése 2011. november 29-én, kedden, bizottság előtt kerül megrendezésre.
A sorsolás számítógéppel, algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget.
A sorsolás és a helyezettek eredményhirdetésének helyszíne az Árkád Szeged Bevásárlóközpont: 6724 Szeged, Londoni krt. 3.

4. Nyereményakció részvételi feltételei

A nyereményakcióban kizárólag nyilvántartott magyarországi állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen, magyar állampolgár természetes személy vehet részt.
A sorsoláson az a játékos vehet részt, aki a Memória vagy a Puzzle játék sikeres teljesítése után a megadott mezőkben három ismerőse nevét és e-mail címét megadja, mellyel őket is meghívja a játékba.
A regisztrációval a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben nyereményben részesül, a Szervező nyilvánosságra hozza adatait (név, irányítószám, település név) a www.arkadjatek.hu, a www.arkadszeged.hu weboldalakon, valamint a Szervező Facebook oldalain.

5. A nyertesek értesítése

A Szervező a nyerteseket a sorsolást és eredményhirdetést követően 3 munkanapon belül értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertesek értesítését a játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. Amennyiben a Szervező nem tudja a nyertest 15 napon belül elérni, akkor az ajándék jogosultság elvész, és pótnyertes kiválasztására kerül sor.

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit. Amennyiben többszöri regisztráció történik, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kiválasztásra.
A játékban nem vehetnek részt az ECE Budapest Kft., a Marketing Store Kft., valamint a nexum Magyarország Kft. munkatársai és hozzátartozói.

6. A nyeremény igénybevétele

A nyertes a nyereményt az Árkád Szeged Bevásárlóközpont Igazgatósági Irodájában (6724 Szeged, Londoni krt. 3.) veheti át, valamint kérheti postai levélben ajánlott küldeményként kiküldeni.
A vásárlási utalvány a kiállítástól számított egy évig használható fel.
A vásárlási utalvány átruházható, de készpénzre át nem váltható.
A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.

7. Tisztességtelen magatartás

A felhasználó/játékos nem végezhet olyan műveleteket, amelyek túlzott mértékű adatátvitellel terhelik a kiszolgálót (például automatikus frissítés), vagy alkalmasak arra, hogy befolyásolják a játék alakulását. Különösen szigorúan tilosak továbbá az olyan automatikus, vagy félautomatikus szkriptek, amelyek lekérdezik az adatbázist, vagy játékmechanizmusokat indítanak el. A Játékszabályzat ilyen jellegű megsértése esetén a felhasználó/játékos a játékból és a nyereményakcióból azonnal kizárásra kerül, adatai pedig azonnal törlésre kerülnek. A Szervező fenntartja az okozott kár és az ezzel kapcsolatosan felmerült költségek megtérítésére vonatkozó igényét és az ennek érvényesítésére irányuló eljárás megindításával kapcsolatos jogát. Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy már a csalás kísérletének alapos gyanúja miatt is a bűntető feljelentést minden esetben megtehetjük.

Szeged, 2011. szeptember 9.

ECE Budapest Kft.

 

Belépés

Jelszó emlékeztető
Regisztráció