A www.arkadjatek.hu weboldal Adatkezelési Szabályzata

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Arkadjatek.hu weboldal:

A www.arkadjatek.hu címen az ECE Budapest Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a., cégjegyzék száma: 01-09-468972) szolgáltatásaihoz kapcsolódó online játék, valamint a játékhoz kapcsolódó tájékoztatás érhető el a Felhasználók számára. (A továbbiakban: Weboldal)

II. Szolgáltató:

A www.arkadjatek.hu oldal tulajdonosa.
Neve:                           ECE Budapest Kft.
Címe:                          1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a.
Cégjegyzékszáma:       01-09-468972
(A továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő)

III. Felhasználó:

A Weboldalt látogató természetes személy. (A továbbiakban: Felhasználó)

IV. Online játék:

A Weboldalon keresztül, regisztráció után elérhető, a „Játékszabályzatban” meghatározott játék alkalmazások:

melyek használata a „Játékszabályzat” szerint megjelölt feltételek alapján nyereményajándékra jogosíthatja a Felhasználót.
(A továbbiakban: Játék)

V. Önkéntes adatszolgáltatás:

A Játékok használata érdekében, illetve azok használata során a személyes adatok, és személyes adatnak nem minősülő adatok Felhasználó által történő önkéntes megadása, valamint a Felhasználó önkéntes tevékenysége következtében, és a Játékban való érvényes részvételhez elengedhetetlenül szükséges, személyes adatokhoz köthető, de személyes adatnak nem minősülő adatok keletkezése.

ADATKEZELŐ

I. Az adatkezelő neve:
ECE Budapest Kft. (A továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő)

II. Az adatkezelő címe:
1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a.

III. Cégjegyzékszáma:
01-09-468972

IV. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:
Bejegyzés alatt

V. Elérhetőség:
info@arkadszeged.hu

ADATFELDOLGOZÓK

I. Adatfeldolgozók megnevezése:

  • Marketing Store Kft.
  • nexum Magyarország Kft.

(A továbbiakban: Adatfeldolgozók)

ADATKEZELÉS

I. Az adatkezelés megnevezése:
Adatkezelés a Felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, a Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele és önkéntes adatszolgáltatásuk alapján történik.

II. Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Jelen Adatkezelési Szabályzat egyébiránt összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvénnyel (Avtv.);
  • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Törvénnyel;
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvénnyel (DM törvény).

III. A kezelt adatok köre:
1.)  A Felhasználó döntése alapján, az általa megadott személyes adatok (név, email cím, telefonszám). Ezekhez az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó, valamint azonosítást követően a Felhasználó fér hozzá.
2.)  A Felhasználó döntése alapján a Felhasználó által megadott személyes adatnak nem minősülő, de személyes adatokhoz minden esetben kapcsolódó adatok (becenév, jelszó). Ezekhez az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó és a Felhasználó fér hozzá. Kivétel ez alól a „Becenév”, mely a Felhasználó önkéntes tevékenységének következtében, a Játékok használatának eredményeként, az Adatkezelés III./3. pontban meghatározott, bárki számára elérhető rögzített adataival összekapcsolva a Weboldalon megjelenítésre kerülhet, és bárki számára hozzáférhető.
3.)  A Felhasználó döntése alapján és önkéntes tevékenységének következtében, a Weboldal Játékainak használata érdekében és során rögzítésre kerülő személyes adatnak nem minősülő adatok (regisztráció dátuma, a Memória és Puzzle játékokban Felhasználó által elért legjobb időeredmények, adatküldő számítógép IP címe, a Memória és Puzzle játékokhoz kapcsolódó dátumok, valamint flash cookie-k és normál cookie-k). Ezek az adatok a személyes adatokkal összekapcsolásra kerülnek. Ezen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó fér hozzá. Kivételek ez alól a Memória és Puzzle játékokban Felhasználó által elért legjobb időeredmények, melyek a Felhasználó önkéntes tevékenységének következtében, a Játékok használatának eredményeként, az Adatkezelés III./2. pontban meghatározott, bárki számára elérhető rögzített adatával (Becenév) összekapcsolva a Weboldalon megjelenítésre kerülhetnek, és bárki számára hozzáférhetőek.

IV. Az adatkezelés célja:
1.)  A Felhasználó döntése alapján a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésének célja, hogy a Szolgáltató a termékeivel/szolgáltatásaival és ehhez kapcsolódó fogyasztói és/vagy nyereményakcióiról üzletszerzési célú tájékoztatást vagy személyre szabott reklámot nyújtson a Felhasználónak, valamint a Felhasználó által kért információt nyújtson a fentiekről, amely során az Adatkezelő e-mailen, telefonon, SMS-ben vagy postai küldemény útján lép kapcsolatba a Felhasználóval. Az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – az info@arkadszeged.hu e-mail címre küldött lemondó nyilatkozatával – megtilthatja.
2.)  A Felhasználó döntése alapján a Felhasználó által megadott személyes adatnak nem minősülő, de személyes adatokhoz minden esetben kapcsolódó adatok esetében az adatok kezelésének célja a Felhasználó jogosultságának azonosítása (különösen ide értve a Weboldalon keresztül elérhető Játék igénybe vételéhez való jogosultság azonosítása).
3.)  A Felhasználó döntése alapján és önkéntes tevékenységének következtében a Weboldal Játékainak használata során rögzítésre kerülő személyes adatnak nem minősülő adatok kezelésének célja a „Játékszabályzatban” rögzített feltételek alapján a nyereményajándékra való jogosultság megállapíthatóságának biztosítása.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A személyes adatokat kizárólag adatfeldolgozási célból az Adatkezelő az „Adatfeldolgozók” pontban meghatározott társaságoktól eltérően átadhatja olyan más társaságoknak is, amelyek az Adatkezelő eseti megrendelése alapján meghatározott szolgáltatásokat látnak el, például telefonos ügyfélszolgálati tevékenységet vagy adatbázis kezelést végeznek.
Az ilyen feltételek mellett átadott adatok csak az adatkezelés céljával megegyező módon és kizárólag jelen Adatvédelmi Szabályzat által meghatározott célra használhatók fel.
Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

V. Az adatkezelés időtartama:
A Felhasználó által megadott személyes adatok és személyes adatoknak nem minősülő adatok, valamint a Felhasználó önkéntes tevékenységének következtében a Weboldal Játékainak használata során rögzítésre kerülő személyes adatnak nem minősülő adatok esetében az adatkezelés időtartama 10 év illetve a törvény által meghatározott időtartam, amennyiben a Felhasználó ezen időn belül nem kéri személyes adatainak törlését. (A Felhasználó önkéntes döntése alapján, az Adatkezelés 6. pontjában rögzített módon beküldött törlési igényének beérkezését követően a Szolgáltató 8 munkanapon belül törli az adatokat.)
Amennyiben a Felhasználó jogellenesen vagy megtévesztően ad meg személyes adatot, úgy regisztrációját valamennyi személyes adatával együtt a tudomásszerzéssel egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnal törölni.

VI. A személyes adatok módosítása/törlése:
A Felhasználó saját személyes adatainak módosítási/törlési igényét e-mailben az info@arkadszeged.hu e-mail címre kell eljuttatnia. A Szolgáltató az igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül módosítja/törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

VII. Személyre szabott reklámok/tartalmak:
A Felhasználók érdeklődési körének megfelelően a Szolgáltató személyre szabott reklámokat visszavonásig küldhet elektronikus formában (e-mail, sms) és/vagy postai küldemény és/vagy telefonos megkeresés útján. Az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – az Adatkezelés 6. pontjában rögzített módon beküldött törlési igényével – megtilthatja.

 

ADATFELDOLGOZÁS

I. Adatfeldolgozás megnevezése:
Az Adatfeldolgozó a következő adatfeldolgozási tevékenységeket végzi:

  • személyes adatok tárolása;
  • személyes adatnak nem minősülő adatok tárolása;
  • személyes adatok illetve személyes adatnak nem minősülő adatok jelen szabályzatnak megfeleltetett törlése.
  • az Adatkezelő által megrendelt elektronikus üzenetek küldése a Felhasználók számára.

ADATBIZTONSÁG

I. Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatok tárolása a Magyar Köztársaság területén a nexum Magyarország Kft. védett szerverén történik.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

I. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa. Amennyiben a módosítás a Felhasználók személyes adatainak felhasználását vagy az adatkezelés célját érinti, úgy a változtatásokról a Szolgáltató a Felhasználókat a módosítás hatálybalépését megelőzően 30 nappal értesíti. Amennyiben a Felhasználó nem él kifogással a módosítást illetően 30 napon belül, úgy a módosítás a hatálybalépést követően a Felhasználó által elfogadottnak tekintendő.

II. A Felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
A személyes adatok kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@arkadszeged.hu e-mail címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adataival kapcsolatos tájékoztatást kizárólag a Felhasználó személyazonosságának pontos azonosítása és igazolása után köteles nyújtani.
A Felhasználók jogosultak adataik törlését is kérni, az Adatkezelés 6. pontjában meghatározottak szerint.

III. Jogérvényesítési lehetőségek:
A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (dr. Jóri András adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40., Telefon: 1/ 475-7186, Fax: 1/ 269-3541, E-mail: adatved@obh.hu)
További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse a Szolgáltató munkatársát az info@arkadszeged.hu címen.

Szeged, 2011. szeptember 9.

 ECE Budapest Kft.

Felhasználó nyilatkozata:
Elolvastam az Adatvédelmi Szabályzatot és hozzájárulok, hogy az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott módon és ideig az Adatkezelő elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjön a regisztrációnál megadott e-mail címemre. Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő adataimat üzletszerzési célból az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott módon és ideig  kezelje, ennek keretében üzleti ajánlatot juttasson el postai, illetve elektronikus (SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján.

Belépés

Jelszó emlékeztető
Regisztráció